Sự kiện

BẢO TRÌ HỆ THỐNG WEBSITE

Nhà Thám Hiểm Thân Mến!

Nhằm mang lại trải nghiệm cũng như nâng cấp chất lượng sản phẩm, BQT xin thông báo tiến hành bảo trì hệ thống Website game TRUYỀN THUYẾT THÁNH THỤ, thông tin chi tiết như sau:

Thời gian bảo trì dự kiến: 02h00 - 06h00 ngày 30/11/2022


 Thời gian dự kiến: 4 tiếng.
 Nội dung:
-  Tiến Hành Bảo Trì Hệ Thống Website.
 Lưu Ý: 
        Bảo trì kể cả hệ thống Trang Nạp.
       ✔ Chỉ bảo trì trên Website, Nhà Thám Hiểm vẫn có thể chơi và nạp bình thường trên điện thoại.