Sự kiện

THÔNG BÁO BẢO TRÌ NÂNG CẤP HỆ THỐNG MÁY CHỦ

Nhà Thám Hiểm Thân Mến!

Nhằm mang lại trải nghiệm cũng như nâng cấp chất lượng sản phẩm, BQT xin thông báo tiến hành bảo trì hệ thống game Truyền Thuyết Thánh Thụ, thông tin chi tiết như sau:

Thời gian bảo trì dự kiến: 14H00 ngày 29/11/2022


 Phạm vi bảo trì: từ SV 115 đến SV 126.
 Thời gian dự kiến: 2 Tiếng.
Nội Dung: Nâng cấp và tối ưu hóa tài nguyên giúp trải nghiệm game tốt hơn.
 Lưu Ý: 
        Trong thời gian bảo trì Nhà Thám Hiểm không thể đăng nhập vào Game.
       ✔ Nhà Thám Hiểm vui lòng hạn chế nạp thẻ trong thời gian bảo trì để tránh phát sinh lỗi không mong muốn.

MONG CÁC TIÊN HỮU THÔNG CẢM CHO SỰ BẤT TIỆN NÀY!!