Quay về

Judith Hoa Hồng Thành Phố
Thế lực
Astral City
Chức nghiệp
Xạ Thủ
Thuộc tính
 
Tướng Nhanh Nhẹn
Truy Sát Đơn Thể, Bậc Thầy Bạo Kích

Cốt truyệnKỹ năngTrang bịTổ hợp tướngSkin