Quay về

Omega Bức Tường Chắn Vĩnh Cửu
Thế lực
Eternal Realm
Chức nghiệp
Hộ vệ
Thuộc tính
 
Tướng sức mạnh
Bảo Vệ Diện Rộng, Cơ Thể Miễn Dịch

Cốt truyệnKỹ năngTrang bịTổ hợp tướngSkin